Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης:

Τα διατιθέμενα από την BUYCHOICE προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας, τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No).
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA = Dead on Arrival ) με χρέωση της BUYCHOICE:

 1. Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοσή του στον πελάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται επίσης με χρέωση της BUYCHOICE.
 2. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στην εταιρεία είτε με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η BUYCHOICE με τα έξοδα παραλαβής του, με τα μέσα της απολύτου επιλογής της εταιρείας και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της BUYCHOICE.
 3. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA), θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τα κινητά τηλέφωνα και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
 4. Στην περίπτωση των λευκών συσκευών (ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) και των κλιματιστικών μηχανημάτων, απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριας εταιρείας και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης της βλάβης της συσκευής, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA).
 5. Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η BUYCHOICE θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβαίνει εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη.
 6. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα από το οποίο παρελήφθη το προϊόν.
 7. Η επιστροφή του προϊόντος θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από το πόρισμα ελέγχου της αντιπροσωπείας.
 8. Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), (από επίσημο και μόνο σημείο ελέγχου του κατασκευαστή) έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με χρέωση της BUYCHOICE, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει στην BUYCHOICE και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού (για παράδειγμα, αν μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θεωρηθεί ελαττωματική κατά την παράδοση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει και την κάρτα αποθήκευσης που είχε αγοράσει μαζί με την εν λόγω μηχανή). Στην περίπτωση που το ελλαττωματικό προϊόν παρέχεται στον πελάτη με συνοδευτικό προϊόν ως ΔΩΡΟ, τότε ο πελάτης πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσει και το εν λόγω ΔΩΡΟ πίσω στην εταιρεία.

1. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη στο κατάστημά μας εντός 8 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του (είτε μέσω του καταστήματος είτε μέσω της εταιρείας courier) με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του.

2. Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή (εξ' αρχής μηχανική βλάβη) και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως πτώση, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή. Αφού το παραλάβουμε, θα αποσταλεί στο service της εκάστοτε εταιρείας για έλεγχο και αντικατάσταση με νέο, εφόσον εμπίπτει στην κατηγορία αντικατάστασης και όχι απλά να χρειάζεται κάποια αναβάθμιση ή ρύθμιση.

 

Εξαιρέσεις σχετικά με την εφαρμογή DOA:

 

- Εμφανισιακά ελαττώματα (γρατσουνιές, ρωγμές, αποσυνδεδεμένα μέρη και κ.λπ.)

- Ελαττώματα LCD (νεκρά pixels, γραμμές, λευκές / σκούρες κηλίδες, σκόνη μεταξύ της μήτρας και του γυαλιού κ.λπ.)

- Ελαττωματικά ηχεία, κάμερα, touchpad, μπαταρία, keyboard, HDD, RAM, καλώδια κ.λπ.

- Μηχανήματα που έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά

- Μηχανήματα που τους λείπουν εξαρτήματα (αντάπτορες, καλώδια και κ.λπ.)

- Λευκές Συσκευές πάσης φύσεως

- Προϊόντα Apple και Microsoft

- Προϊόντα εκτός των ορισμένων ημερολογιακών ημέρων, ανάλογα με την κατηγορία τους

 

Για γρηγορότερη εξυπηρέτησής σας, σας παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας των αντιπροσωπειών, για να απευθύνεστε απευθείας εάν το επιθυμείτε.

DYSON Σκούπες
Διεύθυνση: Ζάκου 6, Κ. Πατήσια, 11454 Αττική
Επικοινωνία: 800111-3500, 210-8543260

PANASONIC - SAMSUNG TV
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πρωτοπαππαδάκη 61-63 Γαλάτσι, 11147 Αττική
Επικοινωνία: Τηλ. 210-2929756, fax. 210-2223702

ASUS
Διεύθυνση: Κλεισθένους 231, 15344 Γέρακας
Επικοινωνία: Τηλ. 800-44142044
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-13:00, 14:00-18:00

LENOVO LAPTOP
Διεύθυνση: Ραφαηλίδη 1 Μοσχάτο , 17778 Ταύρος
Επικοινωνία: Τηλ. 211-1984507, 210-4805800
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-13:00, 14:00-18:00

LG
Επικοινωνία: Τηλ. 801-11200900 210-4800564
Ωράριο: Δευτέρα έως Κυριακή: 24ώρες

TOSHIBA
(Notebooks & Accessories, TV Accessories, Storage Peripherals
Διεύθυνση: Κρέωντος 25 Σεπόλια, 10442 Αθήνα
Επικοινωνία: Τηλ. 210-5193900

PANASONIC
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 87, Αιγάλεω
Επικοινωνία: Τηλ. 210-5326250, Φαξ 210-5326255

PARROT ΚΑΙ DJI drones 
Διεύθυνση: Δρυοπίδος 6 Γαλάτσι 11147
Επικοινωνία: Τηλ.210-2136085, 6978587535 , [email protected]

TEFAL - ROWENDA
Διεύθυνση: Αναπαύσεως 7 12134, Περιστέρι
Επικοινωνία: Τηλ. 210-5771477, 210-5735665, 210-5770444

ΑLCATEL, SONY, NOKIA Phones, Nokia BT, Huawei
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισού 38 (3ος όροφος) 10442, Αθήνα
Επικοινωνία: Τηλ. 210-5197552

PHILIPS - DELONGHI - KENWOOD - BRAWN
Διεύθυνση: Σινισιόγλου 5 & Φιλικής Εταιρίας, 14234 Νέα Ιωνία
Επικοινωνία: Τηλ. 210-2725250

SONY
(ήχος φωτογραφικά stick, PSP, PS3
Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου 11 15232, Χαλάνδρι
Επικοινωνία: Τηλ. 210-6851680

LG  - PIONNER - GRUNDING - TELEMAX
(μαύρες συσκευές εικόνα/ήχος)
Διεύθυνση: Αγορακρίτου 29-31, Πλατεία Αττικής
Επικοινωνία: Τηλ. 210-8213542

COMPAQ - LINKSYS - WESTERN DIGITAL - QUEST PC
MAC BOOK- APPLE IPOD - MICROSOFT (OEM)
Διεύθυνση: Αλ.Πάντου 25 17671 Καλλιθέα
Επικοινωνία: Τηλ. 211-9991260

BOSCH
Διεύθυνση: 17ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας
κ' Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά
Επικοινωνία: Τηλ. 210-4277800, Fax. 210-4277837, Ανταλλακτικά: 210-4277702-2

SAMSUNG (Kινητά, Activity Tracker) - TOSHIBA (Κινητά)
Διεύθυνση: Φειδιπίδου 7, 12461 Χαϊδάρι
Επικοινωνία: Τηλ. 210-5820000

SAMSUNG (Eικόνα, ήχος, photoframe, monitor)
Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης 285,
 Άγιος Δημήτριος,
 Αττική ΤΚ 172 36

Επικοινωνία: Τηλ.  +30 210 6293100

RAZER
Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 35, 15232 Χαλάνδρι
Επικοινωνία: Τηλ. 210-6856000, 211-1809600,  Fax. 210-6855862

ROADSTAR
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 87, 11528 Αθήνα
Επικοινωνία:  Τηλ. 210-7702332, Fax 210-7754529

WHIRLPOOL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: Ζέππου 33 & Αναξαγόρα, Γλυφάδα 16675, Αθήνα
Επικοινωνία: Τηλ. 213-0886000,  Service 213-0886010, e-mail: [email protected]

SONY - SANYO – SCHAUB LORENZ - SHARP – JVC - TELEFUNKEN
Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 88, Ηράκλειο 14121 Αττική
Επικοινωνία: Τηλ. 210-6860000

ΝIKON - SANDISK - REMINGTON
Διεύθυνση: Service: Χαρίτων 33, 17564 Π.Φάληρο, Ζεφύρου 44, 17564 Π. Φάληρο
Επικοινωνία: Service: 2109410669, Τηλ. 210-9410888, Fax 210-9427058

MOTOROLA (Ασύρματα) - AKAI - OSIΟ
Διεύθυνση: Α’ Πάροδος Ανθόκηπων 14 Ν.Ευκαρπία Θεσ/κη
Επικοινωνία: Τηλ. 2310-689337

BRAUN - SEVERIN - HOMEDICS
Διεύθυνση: Αγαμέμνωνος 47 Καλλιθέα
Επικοινωνία: Service: 210-9478773

HEWLETT-PACKARD HELLAS Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: Τζαβέλλα 1, Φιλοθέη Ψυχικό, 15231 Χαλάνδρι
Επικοινωνία: Τηλ. 21 1188 5000

CΑΝΟΝ (φωτογραφικά και εκτυπωτές) - OLYMPUS (φωτογραφικά)
Διεύθυνση: Λ.Βουλιαγμένης 455 κ Πύρωνος 3, 16346 Ηλιούπολη
Επικοινωνία: Τηλ. 210-9696416

Κινητά και Αξεσουάρ (LG,ZTE, Kazam ,Allview)
Διεύθυνση: ΚΡΙΜΑΙΑΣ 7-9 Ν.ΨΥΧΙΚΟ
Επικοινωνία:  2107777076

ACER (LAPTOP)
Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 121 ΑΧΑΡΝΑΙ
Επικοινωνία:  210 240 9150 , 8015002000, Fax: 2102409155

KRUPS
Διεύθυνση: Καβαλιεράτου 7 , 14564 Κάτω Κηφισιά
Επικοινωνία:  210 6371 000, Fax: 210 6371 199

Εργαλεία Dewalt – Stanley
Διεύθυνση: Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159,Γλυφάδα,16674
Επικοινωνία:  +30 210 8981616
www.2helpu.com

Εργαλεία Bosch
Μηχανήματα Γραμματικός & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Τατοΐου 26144 51 Μεταμόρφωση
Επικοινωνία:  215 2151814, 210 2811631, Fax: 215 5015823